God allmenntilstand

Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Ditt barn skal være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i de vanligste aktivitetene. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. 

Forandringer i allmenntilstanden er ett av de sikre tegn på sykdom hos barn. De viktigste parametre i barnets almenntilstand: 

  • barnet virker sykt og er ikke slik det pleier å være
  • barnet orker ikke å sitte, og henger med hodet
  • barnet orker ikke å snakke
  • barnet orker ikke å være oppe og leke 
  • barnet vil ikke drikke og eller spise 
  • barnet sover urolig

Barn som ikke kan være ute på grunn av sykdom, er i utgangspunktet ikke friske nok til å være i barnehagen.

Følg rådene fra Folkehelseinstituttet

Hos Folkehelseinstituttet er det oppdaterte råd og god veiledning om når det er lurt å holde barna hjemme. Vi oppfordrer dere til å følge disse rådene.

Les mer på fhi.no

Medisinering

Det er foresatte som har ansvar for medisinering av barn.

Personalet i barnehagen kan etter skriftlig avtale med foresatte dele ut medisiner til barnet. Personalet kan imidlertid ikke pålegges dette.

Ta kontakt med barnehagens styrer for ytterligere informasjon om hvordan medisinering håndteres i din barnehage.