Frisklivsgruppe

Frisklivssentralen er et tilbud for personer bosatt i Nordkapp i alderen 18-67 år og med høy risiko for å utvikle eller har etablert livsstilssykdommer, for eksempel overvekt, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, forhøyet blodtrykk og forhøyet kolesterol.

I oppstartsperioden kan leger, henvise til Frisklivssentralen.

De som henvises og får tilbud vil få oppfølging de tre første månedene. Etter 3 mnd og 6 mnd blir de innkalt til helsesamtale igjen. Den siste helsesamtalen er lagt inn fordi vi vet at omlegging av livsstil tar tid.

Frisklivssentralen vi blant annet tilby:

  • Helsesamtaler (ved start og etter endt kurs)
  • Teoriundervisning innenfor aktuell gruppa.
  • Ulike aktiviteter i grupper, 3 ganger per uke i tre måneder
  • Hjelp til å finne den rette aktiviteten for deg.

Helsesamtalene er basert på metoden endringsfokusert veiledning og tar ca. halvannen time.

I kursperioden skal det være fysisk aktivitet i gruppe utendørs og innendørs. Hver økt er på ca. 45-60 minutter. Denne aktiviteten skal være så enkel at alle kan være med. Det skal også være lystbetont. Gruppene foregår på dagtid.

Egenandel for de første tre månedene er på kr. 300,-