Områderegulering

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken, og dekker ofte større områder enn detaljregulering.

Se oversikt over reguleringsplaner her

Se oversikt over reguleringsplaner i kartversjon her

Detaljregulering

Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering, som er et mer detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Se oversikt over reguleringsplaner her

Se oversikt over reguleringsplaner i kartversjon her