Privat beredskap

Private virksomheter som kan forårsake akutt forurensing, skal selv sørge for å ha på plass nødvendig beredskapsplan. Ved akutt forurensning, skal det raskt iverksette tiltak som skal avverge eller begrense skader og andre ulemper som forurensning fører med seg. De som forårsaker forurensningen, er ansvarlig for å dekke kostnadene med å begrense omfanget og de må også erstatte skader som følger av den akutte forurensningen.

Kommunal beredskap

Nordkapp kommune har beredskaps- og aksjonsplikt hvis det oppstår en akutt forurensning innenfor kommunens grenser. Dette gjelder hvis den som har forårsaket forurensningen ikke klarer å håndtere situasjonen på egen hånd, at det er ukjent hvem som står bak, eller hvis privat aktør ikke kan klandres for forurensningen.

IUA Midt-Finnmark

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Midt-Finnmark) er et samarbeid vi har med fem nærkommuner i Midt-Finnmark. Samarbeidet går ut på å kunne hjelpe hverandre når en av deltakerkommunene har utfordringer med å håndtere en akutt forurensning.

Nordkappregionen havn innehar sekretariatet for IUA Midt-Finnmark. 

Deltakerkommunene: 

  • Nordkapp
  • Porsanger
  • Karasjok
  • Lebesby
  • Gamvik

Les mer på nordkapphavn.no

Statlig beredskap

Staten ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder.