Hjemmesykepleie

Vi har alle rett til å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og personer med nedsatt funksjonsevne i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Tjenesten kan også tilby veiledning og oppløring til økt egenmestring, og oppfølging i forhold til ernæring. 

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering. Vurderingen gjøres på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp. 

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes per post. Man kan også levere søknadsskjemaet inn til servicekontoret, eller til administrasjonen på helsesenteret. 

Skjema finner du nedenfor. 

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand tilbyr praktisk bistand i hjemmet til personer som trenger delvis oppfølging og ivaretakelse av hushold. 

Vanlige eksempler på hva tjenesten kan inneholde: 

  • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av tøy
  • Hjelp til å bestille mat og husholdningsvarer

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes per post. Man kan også levere søknadsskjemaet inn til servicekontoret, eller til administrasjonen på helsesenteret. 

Skjema finner du nedenfor.