Må du søke?

Det er ingen krav til formell kompetanse for å montere et ildsted, men personen som utfører monteringen må ha kjennskap til reglene som gjelder for skorstein og ildsteder. Hvert enkelt ildsted har en monteringsanvisning som angir spesifikke krav for montering. Det anbefales å benytte en sertifisert montør for å sikre at monteringen blir utført korrekt og sikkert.

Etter at et nytt ildsted er montert, reparert eller omplassert, må dette rapporteres til Nordkapp brann og redning. Dette er viktig for å sikre at brannvesenet er klar over endringene som er gjort i bygningen, og at ildstedet oppfyller kravene til brannsikkerhet.

Det er også viktig å merke seg at oppføring og reparasjon av skorstein er en søknadspliktig byggesak. Dette betyr at man må søke om tillatelse fra kommunen før man utfører arbeidet.

Krav til ildsted

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 inneholder strenge krav som gjelder for alle lukkede ildsteder som blir montert. Ifølge disse kravene er det kun tillatt å montere ildsteder som er såkalt "rentbrennende". Dette betyr at ildstedet må oppfylle bestemte utslippskrav og ha en høy virkningsgrad.

Dersom det er nødvendig å beholde et eldre ildsted på grunn av interiøret i en kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan dette være tillatt selv om det ikke oppfyller kravene til rentbrennende ildsteder. Det er viktig å huske på å ta vare på all nødvendig dokumentasjon og monteringsanvisninger ved montering av ildstedet.

Det er viktig å følge disse kravene for å sikre at ildstedene oppfyller dagens standarder for utslipp og effektivitet, samt å bevare verneverdige bygninger på en forsvarlig måte.