Kommunens byggesaksavdeling: 
Som myndighet skal kommunen behandle søknader. Derfor kan ikke kommunen hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør.
Det kan være en arkitekt, entreprenør, byggteknisk rådgiver eller liknende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en advokat.

Din oppgave: 
Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du er usikker eller trenger hjelp til å lese gjeldende planverk eller forstå plan- og bygningsloven kan du kontakte kommunen på byggesak@nordkapp.kommune.no 

Sende inn søknad:
Gjennom Direktoratet for byggkvalititet (Dibk), kan du sende inn byggesøknaden din digitalt:

Søknad og skjema (DIBK)Direktoratet for byggkvalitet

Eller direkte gjennom ebyggesøk:

Ebyggesøk