Gjennom Direktoratet for byggkvalititet (Dibk), kan du sende inn byggesøknaden din digitalt. 

 

Søknad og skjema (DIBK)Direktoratet for byggkvalitet