Hvem kan få tjenesten?

Alle kvinner som bor i Nordkapp kommune. Jordmortjenesten har tett samarbeid med helsestasjonen og tjenesten er gratis.

Jordmortjenesten tilbyr

 • Førstegangskontroll med journalskriving
 • Svangerskapskontroller
 • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel på dag 2 eller 3 etter hjemkomst
 • Etterkontroller etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning
 • Innsetting av spiral og P-stav
 • Cytologiprøvetaking

Jordmortjenesten har følgetjenesten av gravide i fødsel til Hammerfest sykehus.

Informasjon om svangerskapskonsultasjoner

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

For utfyllende informasjon, se svangerskapskontroller.

Konsultasjoner omfatter

 • helseundersøkelser
 • prøvetaking
 • samtaler
 • informasjon
 • veiledning
 • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Hva kan du forvente av oss?

I svangerskapet følger vi deg trygt gjennom svangerskap og forbereder deg på fødsel, barselstid og den nye tilværelsen. Partner er velkommen til å delta på konsultasjonene. 

Ta gjerne kontakt tidlig i svangerskapet for første konsultasjon for en samtale om fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet, samt kosthold og levevaner. Jordmor vil legge en plan for videre oppfølging sammen med deg.

Det settes av god tid til første konsultasjon og ved individuelle samtaler, ved veiledning om fødsel, ved amming, spedbarnsernæring og ellers etter behov. 

Behov for medisiner, sykmeldinger i svangerskapet følges opp og utføres av din fastlege.

Jordmortjenesten tilbyr barselsbesøk på dag 2 eller 3 etter utskrivelse fra barsel for oppfølging av mor og barn. Vi tilbyr ammeveiledning. Etterkontroll ca. 6 uker etter fødsel kan du bestille hos egen jordmor, fastlege eller gynekolog.