Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
31. mai:

Hjemmesiden er under oppdatering

Planer på høring

På denne siden legges det ut planer som Nordkapp kommune har ute på høring, kunngjøring eller offentlig ettersyn. 

Saker sendes på høring fordi

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jf. Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Aktuelt