Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du overholde forbud og krav i arealplaner for området du bor i, og det som står i loven og forskriftene.

Hva du må finne ut av

Reguleringsplaner og kommuneplaner setter grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di, hvor høyt et byggverk kan være eller hvor på eiendommen byggverket kan plasseres. I tillegg kan krav om avstand til nabo, byggegrense mot vei eller tekniske krav til konstruksjonen gjøre at du likevel må søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

Veiledere

Direktoratet for byggkvalitet har laget veiledere som kan hjelpe deg å finne ut om det du planlegger kan gjennomføres uten å søke:

Bruk av flere unntak samtidig

Mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og kan være søknadspliktig. Dette innebærer at en kombinasjonen av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfelle må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.