Generelt bålforbud

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd står det: 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

a.

kommunen har gitt tillatelse eller

b.

kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller

c.

det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

 

I friluftsforskrift for Nordkapp kommune vedtatt 28. mars 2023 står det i § 4 at: 

Det skal vises særlig varsomhet, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon og natur. Bruk av bål og åpen grill bør gjøres på angitte bålplasser. Ved bruk av engangsgrill skal denne tas med etter bruk. 

 

Sikkerhetstips

Bålbrenning kan være en koselig og hyggelig aktivitet, men det kan også være farlig hvis det ikke gjøres på riktig måte. For å unngå skader eller brann, er det viktig å følge noen enkle sikkerhetstips når du tenner og vedlikeholder et bål.

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Meldeplikt

For å unngå unødvendige utrykninger bør all brenning, spesielt større bål, meldes til brannvesenet på forhånd.

Hvis det er gitt dispensasjon til brenning, for eksempel ved spesielle anledninger eller arrangementer, er det viktig å melde dette til brannvesenet i god tid før brenningen finner sted. Dette kan bidra til å sikre at brannvesenet er klar over aktiviteten og kan iverksette nødvendige tiltak hvis det skulle oppstå problemer.