Kort fortalt

 • Kafeer, gatekjøkken, bensinstasjoner og andre steder som skal servere mat eller drikke, må søke om serveringsbevilling.
 • Du trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted.
 • Skal du servere alkoholholdig drikke, må du ha både serverings- og skjenkebevilling.

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et nytt sted hvor det skal serveres mat og alkoholfri drikke? Da må du søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Hvis du skal overta og drive et serveringssted som har bevilling, må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om å overta stedet. Da kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles.

Krav til søker

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Slik søker du

Under finner du søknadsskjema for serveringsbevilling.

For å kunne søke må du være styreleder eller daglig leder. 

Vedlegg som må følge søknaden

 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i drift av serveringsstedet.
 2. Kopi av pass på søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
 3. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.
 4. Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute.
 5. Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet.
 6. Bekreftet kopi av bevis på at daglig leder har gjennomført etablererprøven (serv.l §5)
 7. Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 8. Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelsene.
 9. Bekreftelse på at bedriften er registrert i MVA-registeret. (Momsregisteret)

Saksbehandlingen

Saksbehandlingstiden er inntil to måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, i noen tilfeller også Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Vi har ingen søknadsfrist. Søknader blir behandler fortløpende.