I forurensningsloven er det en generell plikt til å unngå forurensing. Det er viktig at alle holder orden på sine eiendeler og sørger for at avfallet ender opp der det skal være.

“Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensingsloven.”

Dersom du kommer over uhåndterlig avfall som du ikke kan selv kan ta med deg eller andre forhold som kan være forurensende kan du sende inn henvendelse til Nordkapp kommune.

Her kan du melde inn din sak