Om skolen

Honningsvåg skoles visjon er trivsel, glede, trygghet og læring. 

Hos oss skal alle elever oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt at hver enkelt elev blir sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor alltid opptatt av å få enda mer kompetanse og bli stadig bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte.

Skolen ble renovert og ombygget tidlig på 2000-tallet. Arbeidet startet i 2003 og var ferdigstilt i 2006. I 2021 ble trinn 1 av nytt lekeområde for barna ferdigstilt.

Visma Skole

Honningsvåg skole bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. 

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt-appen Min Skole

Nordkapp kommune bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.
NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Som foresatt kan du kan blant annet bruke appen til kommunikasjon med skolen, melde fravær, svare på spørreskjemaer fra skolen, og sjekke om barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO.

Trykk her for å komme til Visma Flyt Skole

Meld fra om utrygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, det er derfor viktig at du melder fra om du mistenker eller kjenner til at det ikke er slik for ditt eget eller andres barn. 

Ved å trykke på denne linken kommer du direkte til Visma Flyt skole, og som foresatt logger du inn som normalt. Inne i Visma kan du enten sende melding direkte til lærer eller rektor, for å melde fra om en skolemiljøsak. Eller du kan fylle ut skjemaet «Meldeskjema og aktivitetsplan» som ligger under dokumenter, dette skjemaet kan du fylle ut og sende til skolen for å melde inn saken.