Lokale for frivillige

En forutsetning for at frivilligheten kan blomstre, er muligheten for å treffes et sted. Vi ønsker at lokalet på sentralen skal brukes flittig av lag og foreninger og grupper, spesielt de små som ikke har økonomi til å betale leie. Lokalet er på 40 m2 og kan lånes ut etter avtale. Betingelsen er at det gjøres reint etter bruk, også på kjøkkenet dersom det brukes.

Lokalet åpner for oppstart av faste aktiviteter, som kafé, selvhjelps- og håndverksgrupper - og ellers hva det måtte være som bringer mennesker sammen. Når frivillige stiller opp, skal det som selges være til kostpris. Det åpner muligheten for flere å treffes. Daglig leder er der for å samordne og hjelpe til med oppstart.

Ta kontakt med daglig leder for ytterligere informasjon.

Matomfordeling

Hver onsdag deler frivilligsentralen ut mat fra kl. 14-16 ved Menighetshuset.