Spørsmål om faktura

Spørsmål om fakturering av helsetjenester rettes til administrasjonen i helsesektoren. 

For spørsmål om fakturering av andre tjenester, kontakter man sentraladministrasjonen.

Terminer for ulike tjenester

Kommunale avgifter
Faktureres annenhver måned med første termin i februar

Eiendomsskatt
Faktureres tre terminer i året i april, juni og august

Helsetjenester og husleie
Faktureres hver måned

Kulturskolen
Faktureres hver måned fra september til juni

Skolefritidsordning/SFO
Faktureres hver måned fra september til juni

Barnehage
Faktureres hver måned fra februar til desember. Januar måned er gratis.