Dette systemet skal testes for hele landet onsdag 14. juni i forbindelse med den vanlige varslingsprøven (test av Sivilforsvarets tyfonanlegg).

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Om Nødvarsel:

1. februar startet en nasjonal informasjonskampanje om Nødvarsel. Hovedbudskapet var at nå kommer Nødvarsel på mobil. Det betyr at hvis noe skulle skje, så varsler vi deg der du er.

Den store forskjellen på befolkningsvarsling før via stedsfaste tyfoner, og nå med befolkningsvarsling på mobilen, er at vi når deg der du er – fordi de aller fleste har mobilen med seg til enhver tid. Hensikten med kampanjen har vært å skape oppmerksomhet om at denne viktige tjenesten nå er på plass, og å vise publikum videre til nettsiden nødvarsel.no der man finner mer informasjon om hva dette er, når det skal brukes og hva man som publikum bør være forberedt på.

Kampanjen er nå ved veis ende, men informasjonsarbeidet fortsetter i månedene fremover. Vi planlegger også ny informasjonskampanje før den nasjonale varslingsprøven i juni, der altså test av Nødvarsel til hele befolkningen skal skje samtidig som den tradisjonelle testen av Sivilforsvarets tyfonanlegg.

Se video