Kort fortalt

 • Daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven.
 • Alle som ønsker det, kan ta etablererprøven.

Hva koster det?

Etablererprøven koster 400 kroner per forsøk. Beløpet må betales før prøven gjennomføres.

Hva er pensum?

Etablererprøven er basert på et eget pensumhefte fra Verdiskapning i Nord-Norge (VINN).

Se hefte og øvrig kursmateriell.

Hvor og når kan du ta prøven?

Etablererprøven kan du ta hverdager mellom klokken 10:00 til 14:00 på servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring på forhånd for å avtale tid.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Hvordan gjennomføres prøven?

 • Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.
 • Du har 90 minutter på deg.
 • Av hjelpemidler har du kun anledning til å bruke rene lov- og forskriftstekster. Kommunen stiller med dette.
 • Prøven avlegges på norsk. Du kan ikke ha med tolk eller bruke ordbok.
 • Hvis du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
 • Du får utdelt et prøvebevis rett etter at prøven er bestått.

Har du spesielle behov?

 • Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest.
 • Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.