Renovasjon

Du kan lese mer om fritak for renovasjonsgebyr på egne sider om renovasjon.

Feiing

Søknad om fritak fra feiing og tilsyn kan avgjøres av Nordkapp brann og redning. 

Kriterier: 

  • Det er ingen ildsteder/peiser tilknyttet pipeløpet
  • Pipeløpet er plombert (dekking av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent)

Hvis ingen av kriteriene for fritak er oppfylt, kan ikke søknaden innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig, er under oppusing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak. 

Tas pipeløpet i bruk på nytt, må du gi melding til brannvesenet. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det. 

Søknad sendes skriftlig til kommunen.