Nordkapp kommune holder på med å utarbeide nye planer for samfunnsdelen og arealdelen. Planlagt ferdigstilt høsten 2022. 

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er på mange måter kommunens «politiske manifest». Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene. Det kommunale plansystemet er blant de viktigste styringsverktøyene kommunen har.

Gjeldende samfunnsplan for Nordkapp kommune

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen.

 

Inntil den nye arealplanen og samfunnsplanen er vedtatt, er det de eksisterende planene fra henholdsvis 2016 (kommuneplanens arealdel) og 2014 (kommuneplanens samfunnsdel) som er gjeldende. 

Her er dokumentene i PDF:

► Kommuneplanens arealdel (kart)
► Bestemmelser og retningslinjer
► Planbeskrivelse
► Konsekvensutredning

 

Se arealplaner på kommunekart.com