Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbeviset vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesyke og annet.

Hvor kan jeg søke?

Du kan fylle ut elektronisk søknadsskjema i vår søknadsportal.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbevis?

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. Kommunen har informasjon om hvilke steder ledsagerbeviset gjelder. Du kan også henvende deg direkte til arrangøren eller tilbyderen med spørsmål om de aksepterer ledsagerbevis. Det kan være lurt å undersøke om ledsagerbeviset er gyldig i forkant av private arrangementer.