Det kan normalt søkes opp til 100 000 kroner for prosjekter uten fysiske investeringer, og opp til 200 000 kroner for prosjekter med fysiske investeringer. 

Retningslinjer for bruk av næringsfondet kan lastes ned her i PDF.