Det kan normalt søkes opp til 100 000 kroner for prosjekter uten fysiske investeringer, og opp til 200 000 kroner for prosjekter med fysiske investeringer.