Salgstider for alkohol i butikken

  • Hverdager fra klokken 08:00 til klokken 20:00.
  • Lørdager og dager før helligdager fra klokken 08:00 til klokken 18:00.
  • Dagen før Kristi himmelfartsdag fra klokken 08:00 til klokken 20:00.
  • Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften fra klokken 08:00 til klokken 18:00.
  • Det selges ikke alkohol på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

Skjenketider for serveringssteder

Restauranet, hoteller, barber, puber og andre steder med skjenkebevilling må forholde seg til gjeldende skjenketider. Skjenking må avsluttes senest en halvtime før stengetid.

Skjenketiden for øl og vin (under 22 volumprosent alkohol)

  • Alle dager fra klokken 12:00 til 02:00.

På overnattingssteder kan det skjenkes til overnattingsgjester utover disse tidspunktene så lenge konsum ikke skjer på offentlig sted.

Skjenketiden for brennevin (22 volumprosent alkohol eller mer)

  • Alle dager fra klokken 13:00 til 02:00

Åpningstider

Serveringssteder med alkoholbevilling til skjenking innendørs skal holdes lukket fra klokken 02:30 til 06:00.

Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holdes åpent hele døgnet.