Arbeid- og ansvarsområder

Helsesykepleier har åpen dør hvor du kan komme til samtale - med eller uten avtale. Her kan du ta opp det du måtte ønske. Sentrale temaer kan være kropp, seksualitet, familie, nettverk, sosiale relasjoner, selvbilde og trivsel. Helsesykepleier henviser videre ved behov. 

Viktige arbeidsoppgaver for helsesykepleier er: 

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning 
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • Åpen dør - være tilgjengelig for elevene
  • Tverrfaglig samarbeid

Helsesykepleier har faste dager dem er tilgjengelige på skolene.