Hvorfor må jeg betale kommunale avgifter?

Kommunale avgifter er en form for skatt eller gebyr som betales til kommunen for å dekke kostnadene knyttet til tjenester og infrastruktur som kommunen tilbyr og vedlikeholder. Disse tjenestene kan omfatte renovasjon og avfallshåndtering, vannforsyning og avløp.

Kommunene har ansvar for å levere disse tjenestene til innbyggerne, og avgiftene som betales er en måte å finansiere disse tjenestene på. Kommunale avgifter kan variere fra kommune til kommune, og avhenger av faktorer som størrelsen på kommunen, antall innbyggere, hvilke tjenester som tilbys og hva det koster å drifte tjenestene.

Å betale kommunale avgifter er derfor en måte å bidra til å finansiere og opprettholde de lokale tjenestene og infrastrukturen som er viktige for samfunnet.

Når skal jeg betale?

Faktura for kommunale avgifter blir sendt ut 6 ganger i året. Fatkura blir sendt ut cirka en måned før forfall. 

  • Første termin (1. januar - 28 februar) betales innen 20. februar
  • Andre termin (1. mars - 30. april) betales innen 20. april
  • Tredje termin (1. mai - 30. juni) betales innen 20. juni
  • Fjerde termin (1. juli - 31. august) betales innen 20. august
  • Femte termin (1. september - 31. oktober) betales innen 20. oktober
  • Sjette termin (1. november - 31. desember) betales innen 20. desember

I tillegg til kommunale avgifter, kommer også eiendomsskatt på faktura med forfall i april, juni og august. 

Hva betaler jeg for?

Vann og avløp

Gebyret for vann og avløp er sammensatt av et fastbeløp og et forbruksbeløp. Fastbeløpet (abonnementsgebyr) er en fast sum som du betaler uavhengig av hvor mye vann du faktisk bruker. Forbruksbeløpet beregnes ut fra hvor mye vann som brukes og kan variere. 

Forbruksbeløpet for deg som ikke har vannmåler, regnes etter hvor mange kvadrat boligen din er. For eksemepel hvis boligen din har et bruksareal på 220 kvadratmeter, betaler du for et forbruk på 220 kubikk.

For deg som har vannmåler, vil du betale for forventet forbruk som avregnes én gang i året. Forventet forbruk tar for seg forbruket forrige år og betales inn på a-konto. Avregningen av a-konto gjøres i januar. Dersom du har brukt mindre vil du få beløp til gode, og omvendt hvis du har brukt mer. Differansen legges til første termin påfølgende år. 

Renovasjon

Gebyret for renovasjon er et fast beløp som skal dekke utgiftene for kommunen knyttet til innsamling, transport, behandling og deponering av avfall fra boliger. 

Feier

Avgiften dekker kostnadene for inspeksjon og feiing av fyringsanlegg, og har som formål å forebygge brann og sikre god luftkvalitet. 

Eiendomsskatt

Du kan lese mer om eiendomsskatt på denne siden.

For spørsmål om din faktura, kan du ta kontakt med innkrevingstjenesten. Kontaktinformasjonen finner du lengre opp eller til høyre på denne siden.

Eksempel på utregning av kommunale avgifter

Dette regnestykket tar for seg en bolig med én boenhet på 220 kvadratmeter i bruksareal, uten vannmåler. Utregningen kommer frem til beløp per termin.

Gebyr Regnestykke Sum
Abonnementsgebyr vann 3.166/6 terminer 527,66 kroner
Forbruksgebyr vann 220*11,98/6 terminer  439,26 kroner
Abonnementsgebyr avløp 3.626/6 terminer 604,33 kroner
Forbruksgebyr avløp 220*14,95/6 terminer 548,16 kroner
Renovasjon 7.064/6 terminer 1.177,33 kroner
Feiing 1.798/6 terminer 299,66 kroner
Totalt 3.596,4 kroner

Gebyrene er fastatt i gebyrregulativet som vedtas av kommunestyret hvert år. 

Hvordan kan jeg betale?

Du kan motta og betale fakturaen din på ulike måter. Hvis du ikke har en avtale på plass, sender vi deg fakturaen som generell digital post. Hvis du har reservert deg for digital post, får du fakturaen i postkassa. 

De fleste betalingsalternativene er avtaler mellom deg og banken din. Har du spørsmål om opprettelse, endring og avslutting av betalingsavtaler, må du derfor kontakte banken. 

Kan jeg dele opp eller utsette betalinga?

Faktura

Ta kontakt med innkrevingstjenesten på e-post for å avtale betalingsutsettelse.

Purring og inkassovarsel

Innkrevingstjenesten har også ansvar for hele purre-prosessen. 

Hvis du har fått en purring og ønsker å få en ny betalingsfrist, ta kontakt med innkrevingstjenesten.

Kontaktinformasjonen for innkrevingstjenesten finner du lengre opp eller til høyre på denne siden. 

Kommunale avgifter ved kjøp og salg av bolig

Dersom du overtar bolig midt i en termin, blir fakturaen sendt til den som er oppført som tinglyst eier på faktureringstidspunktet.

Hvis kjøper og selger ønsker å dele fakturaen, må dette ordnes som et privat oppgjør mellom disse. Dette gjøres vanligvis som en del av overtakelsesprotokollen.

Megler skal informere om dette ved overtakelse av boligen. Om dette ikke er avtalt under overtakelsen, ta kontakt med megleren som har solgt boligen.

Faktura sendes automatisk til den nye eieren, så snart eierskiftet er tinglyst.