Hvem kan søke om kulturmidler?

Kulturmidler i Nordkapp kommune kan søkes av enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner som planlegger ikke-kommersiell kultur- og kunstaktiviteter. Det kan søkes om midler til ulike typer kulturprosjekter, som for eksempel:

  • idrett
  • friluftsliv
  • konserter
  • teaterforestillinger
  • kunstutstillinger
  • litteraturprosjekter
  • kulturminnevern

Hvordan søke om kulturmidler?

For å søke om kulturmidler må man fylle ut en søknad som sendes til Nordkapp kommune. Søknaden må inneholde informasjon om prosjektet eller aktiviteten som det søkes om midler til, samt budsjett og finansieringsplan. Det er også viktig å beskrive hvordan prosjektet vil bidra til å øke kulturtilbudet i kommunen, og hvilken målgruppe det retter seg mot.

Hva vurderes ved tildeling av kulturmidler?

Ved tildeling av kulturmidler vil kulturkontoret i Nordkapp kommune vurdere søknadene ut fra flere kriterier. Det vil blant annet legges vekt på kvaliteten på prosjektet eller aktiviteten som det søkes om midler til, og hvorvidt det vil bidra til å øke kulturtilbudet i kommunen. Det vil også bli vurdert hvorvidt prosjektet eller aktiviteten vil være tilgjengelig for et bredt publikum, og hvordan det vil påvirke det lokale kulturlivet. 

Arrangement som aktiviserer barn og undom prioriteres.

Hvor mye kan man søke om i kulturmidler?

Det er ingen fastsatt sum man kan søke om i kulturmidler i Nordkapp kommune. Tildelingen vil avhenge av budsjettet som er tilgjengelig for kulturmidler det aktuelle året, og hvor mange søknader som kommer inn. Det kan derfor være lurt å være realistisk når man søker om midler, og tenke gjennom hvordan man kan få til prosjektet eller aktiviteten med en begrenset økonomisk støtte.

Når er søknadsfristen og tildeling for kulturmidler?

Søknadsfristen for kulturmidler i Nordkapp kommune varierer fra år til år. Det er derfor viktig å følge med på kommunens nettsider, eller kontakte kommunen direkte for å få informasjon om når søknadsfristen er. Det kan også være lurt å planlegge prosjektet eller aktiviteten godt i forveien, slik at man er klar til å søke om midler når fristen nærmer seg.

Tilskuddsrammen fordeles normalt i mai eller juni av hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur.