Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunen har en plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel for alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av brudefolkene står i folkeregisteret som bosatt i Nordkapp kommune for at plikten gjelder. I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Nordkapp. 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av kommunen han er folkevalgt eller ansatt i. Brudefolkene må i dette tilfellet dekke merkostnadene ved dette.

Hvem foretar vielsen?

I Nordkapp kommune er det vanligvis ordfører som står for vigselen, men denne oppgaven kan bli delegert til varaordfører dersom ordfører er utilgjengelig på lengre basis. Kommunedirektør kan også vigsle dersom nødvendig.

Husk å søke!

Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest. Prøving er en kontroll av at brudeparet oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som står for prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvar for å søke om prøvingsattest i god tid.

Fra juni 2018 kan du søke Skatteetaten om prøving av ekteskap digitalt. Du finner mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Lenke til søknad og mer informasjon om ekteskap hos Skatteetaten.

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Som hovedregel kan vielsen skje tidligst to uker etter.

Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap. 

Når og hvor?

Borgerlige vigsler gjennomføres i kommunestyresalen på rådhuset i Nordkapp etter avtale om tidspunkt. Ønsker man vielsen andre steder i kommunen, må dette avtales i god tid før vielsen. Vielser andre steder i kommunen eller utenfor vanlig arbeidstid vil medføre ekstra kostnad.

Må vi bestille tid for vielsen?

Ja, man må bestille time.

Send søknadsskjema, kopi av brudeparets legitimasjon og original prøvingsattest fra folkeregisteret til: postmottak@nordkapp.kommune.no eller Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg. Du kan også levere papirene på servicekontoret.

Dokumentene må være mottatt i kommunen senest to uker før dere skal gifte dere.

Hva slags legitimasjon gjelder?

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. 

Når møter vi opp på bryllupsdagen?

Seremonien finner sted i Kommunestyresalen på rådhuset. Brudeparet bes møte opp 15 minutter før avtalt tid. Dere kan henvende dere i servicekontoret på rådhuset.

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet blir møtt av den som skal vie dere, og blir vist inn i seremonirommet sammen med vitner og eventuelt andre som er invitert med til vielsen.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Om ønskelig kan kommunen stille med vitner.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig ekteskap. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. 

Til slutt undertegner brudeparet, vitner og vigsler en vigselsmelding. Meldingen sendes folkeregistermyndigheten/Skatteetaten innen tre dager. Brudeparet får en bekreftet kopi av meldingen, som er en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest får dere fra Skatteetaten.

In English

If you are tourists

As tourists, you are not able to get legally married in Norway. However, some people choose to hold a ceremonial wedding in Norway even though they do the legal formalities in their home country.

If you want your ceremony to be registered and acknowledged by your government/country, you yourself are responsible for contacting your government and acquire the necessary knowledge and documents/forms to make a foreign ceremony valid/legal. Typically, this is called a “certificate of no impediment”.

Our wedding officiant can sign and validate said documents/forms, but we are unable to procure them. We do not have any forms or documents to be used as proof of ceremony/marriage, these must be brought by you. If you do not bring any documents/forms, the ceremony will purely be ceremonial and hold no legal validity whatsoever.

If you are living in Norway

If you are living in Norway and wish to have your marriage and ceremony registered and acknowledged by the Norwegian government, please read the following:
 •  If one of the following points below applies to you, then the procedure is the same as when two Norwegian citizens marry: Click here for a step-by-step list
  • Foreign citizens that have a permanent residence permit in Norway
  • Have refugee status and have been granted asylum in Norway
  • Are EEA citizens with a permanent residence pursuant according to the Immigration Act
  • Are Nordic citizens
 •  If you are getting married to a foreign citizen in Norway, Click here
 • If you are two foreign citizen that live in Norway but are without permanent residence permit, Click here

 

Once you have obtained the necessary documents, please contact the municipality via email and include the following:

 • Who you are (names, country of residence etc)
 • Location of the ceremony (Nordkapp/North Cape is the name of the entire municipality, so please be a bit more specific such as the North Cape plateau, the town hall, or other locations)
 • Date/time period of the ceremony (We cannot guarantee the officiant’s availability on a specific day, we recommend giving a period of time which we will try to accommodate) 
 • Other requests (we offer the wedding officiant speech in English or Norwegian only. We can try to accommodate reasonable requests)
 • For tourists only: is this ceremonial only, or will you bring a certificate of no impediment?

In civil ceremonies, the mayor is the officiant. However, this responsibility can be delegated to the deputy mayor in case the mayor is unavailable for a longer time. The municipal director can also officiant if necessary.
 
Ceremony outside town hall
The most popular place to have the ceremony is at the plateau. If this applies to you, it is important that you specify where on the plateau: outside, for example, by the globe, or indoors in the North Cape Hall? If you want the latter, the North Cape Hall v/Scandic Hotels must be contacted for permission as they are the owner of the hall. No permit is needed for an outdoor ceremony. You will also be responsible for obtaining your own witnesses if the ceremony is to take place here. Unfortunately, the municipality is incapable of assisting with this as it takes place outside the town hall.

For an outdoor ceremony, it is important to dress according to the weather. The weather on the island is somewhat precarious, and it is not uncommon for rapid change of temperatures and wind speeds. We can always hope for good weather, but it is not guaranteed. During the winter, the E69 road from Skarsvågkrysset up to the plateau is more often closed than open, and on the days the road is open there are fixed queue times. It is therefore strongly recommended that the ceremony be held during the summer months.
 
Ceremony at the Town Hall
Weather and temperature do not matter if you choose to have the ceremony at the town hall in Honningsvåg. The town hall will be reserved and made ready for the ceremony, and if desired, municipal employees can assist as witnesses. The hall is the largest in the town hall and can therefore accommodate many guests if you wish to have family and/or friends during the ceremony.
 
Fee
For couples who live in Nordkapp municipality, no payment is necessary. For couples who live outside the municipality, the fee is minimum 2378 NOK. If the ceremony takes place outside normal working hours, there may be an additional fee. Keep in mind that we only accept payment by card, not cash.