Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage får du få søskenmoderasjon. 

Moderasjonen er som følger:

30% for barn nummer 2.

50% for barn nummer 3 og videre.

Redusert foreldrebetaling

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Du søker her: Visma Flyt barnehages foresattportal

Dersom du lurer på hvordan du fyller ut skjemaet om foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen i Visma Flyt Barnehage, kan du trykke her. 

Husk å legge ved Skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt.

Mer om redusert foreldrebetaling på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Gratis kjernetid

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Tilbudet gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Familie med lavere samlet inntekt enn kr. 598 825,- kr. kan søke om gratis kjernetid i barnehagen.

Du kan søke digitalt her: Visma Flyt Barnehages foresattportal

Husk å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt.

Du må legge ved skattemelding for alle de voksne i husstanden eller annen dokumentasjon på inntekt.