Om barnehagen

 

Nordkapp barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Seppoladalen, omtrent 3 kilometer fra Honningsvåg sentrum. Barnehagen rommer fire avdelinger.

Barnehagen har et stort, flott og variert uteområde med nærhet til fjellet. På uteområdet har vi fotballbane, grillhytte og Haggelskuret som blant annet er et samlingspunkt på utedagen til storavdelingene.

Nordkapp barnehage skal være et godt sted å være for store og små. Barna skal oppleve glede og føle seg betydningsfulle og velkomne hos oss. Vi vil skape gode barndomsminner, bry oss om hverandre og at alle skal føle at de er en del av et mangfoldig felleskap.

Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode hverdager for barna, der trygghet, fellesskap, omsorg og det å bry seg om hverandre står sentralt. Vi vil være tydelige og nærværende voksne for barna, og gi dem trygge rammer HVER DAG.