Om barnehagen

Nordvågen barnehage har to avdelinger og ligger litt over 4 km fra Honningsvåg sentrum. Barnehagen har barn i alderen 0-6 år. 

I 2021 ble det etablert ny fotballøkke til lokalsamfunnet like ved barnehagen. 

Våre mål

Hovedmål:
Vi er en barnehage som setter barnet i fokus. Trygghet, glede og humor verdsettes høyt i det daglige. For å skape et miljø med lek og læring i høyt fokus, er voksnes tilstedeværelse viktig.

Barnehagen ønsker å være en god kulturbærer for de aktiviteter som øya har å by på. På den måten styrker vi barnas identitet slik at de blir stolte over hvem de er og hvor de kommer fra.

Delmål:

 • Alle barn skal oppleve å ha tilhørighet og at de er en viktig del av fellesskapet i barnehagen.
 • Sosial kompetanse – vi ønsker å styrke barnets prososiale handlinger. Styrke selvfølelsen, lære egenledelse og mestring i å være i et sosialt samspill.
 • Alle barn skal få oppleve vennskap og ivareta dette.
 • Språkutvikling – vi ønsker å gi barna et rikt og variert språkmiljø hvor vi bruker språket vårt kreativt i kommunikasjon med barna.
 • Foreldrestøttende arbeid. Vi skal være trygge voksne støttespillere i det daglige arbeidet med foresatte. Ha fokus på hvordan vi kan samarbeide for å gi barna en god og trygg hverdag i barnehagen. Foresatte kan søke råd og veiledning hos personalet.
 • Forebygge mobbing og krenkende atferd. Barnehageloven sier noe om følgende:
  • §§ 1 og 2 forteller om barnehagenes omsorgsplikt og at barnehagene skal være en helsefremmende og forebyggende funksjon. Det innebærer at barnehagene er forpliktet til å skape trygge og gode barnehagemiljø og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. I den nye rammeplanen ble personalets plikter tydeliggjort når det gjelder mobbing og krenkelser.
  • § 3 forteller om barns medvirkning. Det fastsetter blant annet at barna selv skal kunne gi uttrykk for hvordan de har det i barnehagen.
 • Kosthold i barnehagen. Utvikling av sunne matvaner i barnehagen. Vi oppfordrer til sunne og helsefremmende matpakker.»