Listene for offentlig ettersyn inneholder følgende opplysninger: 

  1. Matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer og eventuelt seksjonsnummer).
  2. Eiendomsskattetakst
  3. Bunnfradrag
  4. Skattesats (promillesats)
  5. Utregnet eiendomsskatt for 2022

I tillegg: 

  • Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven §§ 5 og 7
  • Rammer og retningslinjer for taksering

Disse opplysningene vil være tilgjengelig både på hjemmesiden og servicekontoret på rådhuset.