Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

  • Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen). Denne må legges ved søknaden som dokumentasjon på husholdningens inntekter. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.
  • Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.
  • Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra NAV, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Slik søker du

  • Du kan søke redusert foreldrebetaling ved å logge inn på Visma flyt skole. Du må logge deg inn med ID-porten.
  • Når du er inne trykker du på søknader og velger redusert foreldrebetaling. Der får du mer informasjon om prosessen videre.

Varighet

 

  • Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din. Vedtaket er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.
  • Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.