Vedtektene for Fiskerifondet ble revidert høsten 2018 og trådte i kraft 1. januar 2019. Alle søknader om lån fra fikserifåndet behandles fortløpende så lenge det er disponible midler. 

Krav til søker

  • Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune de siste 12 måneder før man søker, og være registret i fiskermanntallet på blad B.
  • Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres.
  • Søker skal være skattepliktig til Nordkapp kommune.
  • Søker i Nordkapp kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av fartøy/foretak.
  • Søker skal være kredittverdig.
  • Søker har ikke tidligere mottatt lån fra fiskerifondet.
  • Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Nordkapp kommune.
  • Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som fisker/mannskap på fiskebåt. Søkere som har relevant formalkompetanse utover praksis prioriteres.
  • Søkere som tidligere har fått lån til kjøp/nybygg i åpen gruppe vil anses som nyetablerere dersom det kommer søknad for å komme i lukket gruppe (kvotekjøp).