Dette må du tenke på før oppskyting av fyrverkeri

  • Oppskyting over privat grunn kreves tillatelse fra grunneier.
  • Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politiet.
  • Oppskyting etter kl. 23.00 må varsles med annonse i lokale aviser.
  • Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer over 18 år.
  • Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring.

Salg av fyrverkeri i romjulen

Salg av fyrverkeri til privatpersoner er kun tillatt i perioden 27.-31. desember, og for å få lov til å selge fyrverkeri må du drive handelsvirksomhet med et fast utsalgssted og sende søke tillatelse fra kommunen. Tillatelse til handel med fyrverkeri varer kun for ett år av gangen. 

Her kan du søke om tillatelse til handel med fyrverkeri.