En kommunedelplan er – som en kommuneplan – en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser. En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan.