Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Søk om fritak eller reduksjon i renovasjonsgebyr

Fristen for å søke fritak eller reduksjon i renovasjonsgebyr er 31. oktober. Les mer...

Kommunedelplan

Trafikksikkerhetsplan 2023-2026

Teknisk etat og planavdelingen i Nordkapp kommune har utformet et forslag til trafikksikkerhetsplanen som skal gjelde fra 2023-2026.

Kommunedelplan

En kommunedelplan/temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år. Hver temaplan skal ta utgangspunkt i hovedmål og delmål fra Kommuneplanens samfunnsdel, og inneholde oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå.