Teknisk etat og planavdelingen i Nordkapp kommune har utformet et forslag til trafikksikkerhetsplanen som skal gjelde fra 2023-2026.

Vi ønsker gjerne innspill til arbeidet som er gjort til nå, før den skal behandles politisk høsten 2022.

Du kan gi dine innspill her.

Innspillene mottas fram til 31.07.22.

I slutten av august skal vi avholde to workshoper om trafikksikkerhetsplanen og kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Informasjon om disse blir lagt ut på hjemmesiden når det nærmer seg, og vil være åpent for alle.