Nordkapp kommune og NAV lokalt tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du

 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din

Time til økonomisk rådgiver

Vi kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye så gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som kan har denne kompetansen.

Slik kan du få økonomisk hjelp og rådgivning

Det er flere måter å komme i kontakt med økonomisk rådgiver:

Du kan ta direkte kontakt med NAV lokalt eller NAV økonomirådstelefonen på 55 55 33 39.

Økonomisk rådgiver i kommunen har satt av et visst antall timer i uka til økonomisk rådgivning. 

Du kan ta kontakt med rådgiver på telefon og avtale time, eller du kan bestille time på nett: 

Planlegg på nett

Økonomisk rådgiving er gratis.