Kreftkontakten kan bistå med:

  • Informasjon og veiledning rundt diagnose, behandling og veien videre
  • Være et bindeledd mellom personen med kreft og andre tjenester i kommunen
  • Støttesamtaler til personer med kreft og deres nærpersoner

Kreftkontakten kan ikke bistå med akutt helsehjelp.

Hvem kan ta kontakt med kreftkontakten?

  • Personer som er under utredning
  • Personer som har fått diagnose
  • Nærpersoner som familie, venner, kolleger
  • Etterlatte

Kreftkontakten i Nordkapp kommune er utdannet kreftsykepleier.