Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes per post. 

Man kan også levere søknadsskjema til administrasjonen på helsesenteret eller til servicekontoret på rådhuset.