I 2022 og 2023 gjorde Nordkapp kommune kartlegging over tilfluktsrom. I vår kommune er det kun to som ligger i den offentlige databasen
Ellers har kommunen private tilfluktsrom. Ved en hendelse vil innbyggerne få informasjon om nærmeste tilfluktsrom.

Det er også gjort en kartlegging over jod-tabletter i kommunen. Disse vil bli distribuert ved en hendelse. Jod-tablettene er fordelt rundt omkring i kommunen slik at alle får mulighet til å hente de ved en hendelse uavhengig av vei, vær og vind. 
Dersom du har egne jod-tabletter hjemme skal disse kun tas når myndighetene sier ifra om det. 

I Nordkapp kommune benytter vi Varsling24 for å nå ut til våre innbyggere