Om voksenopplæring

Voksenopplæring skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrker og samfunnsliv.

Tilbudet om opplæring i norsk med samfunnskunnskap har eksistert lenge. Først som et frivillig tilbud til voksne. I 2000 kom de første flyktningene til Nordkapp og derav også økt behov for språkopplæring. I 2004 kom introduksjonsloven og kommunene ble pålagt å gi språkopplæring til flyktninger og innvandrere. Antallet har variert, men fra 2009 har det vært jevn tilstrømming av flyktninger og innvandrere. Kommunen har siden gjort vedtak om å bosette flere flyktninger.

I 2017 flyttet Voksenopplæringa i Nordkapp inn i nye lokaler over Montér Honningsvåg.