Kort fortalt

 • Det er to ulike kunnskapsprøver: kunnskapsprøve for salgsbevilling og kunnskapsprøve for skjenkebevilling.
 • Kunnskapsprøvene er elektroniske flervalgsprøver.
 • Prøvene kan gjennomføres hos servicetorget på rådhuset.

Hva koster det?

Kunnskapsprøven koster 400 kroner per forsøk. Beløpet må betales før prøven gjennomføres. 

Hva er pensum?

 • Pensum for salgsbevilling er alkohollovens kapitler en, tre, syv, åtte og ni med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling er alkohollovens kapitler en, fire, fem, syv, åtte og ni med forskrifter.

På Lovdata finner du både alkoholloven og alkoholforskriften.

Verdiskapning i Nord-Norge (VINN) tilbyr både pensumhefter og nettkurs til deg som skal ta en av kunnskapsprøvene.

Du kan kjøpe kursmateriell her.

Hvor og når kan du ta prøven?

Kunnskapsprøven kan du ta hverdager mellom klokken 10:00 til 14:00 på servicekontoret i første etasje på rådhuset. Ring på forhånd for å avtale tid.

Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Hvordan gjennomføres prøven?

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Du har 60 minutter på deg.
 • Hvis du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
 • Du får utdelt et prøvebevis rett etter at prøven er bestått.

Har du spesielle behov?

 • Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest.  
 • Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.