Rammer og retningslinjer

Dokumentet omfatter rammer og retningslinjer som takstnemda har fastsatt og som besiktigelsesmedarbeiderne skal holde seg innenfor ved taksering. 

Last ned dokumentet