Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken er et tilbud til eldre og sykehjembeboere om å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet gjennom profesjonelle produksjoner og formidlingstiltak.

Tilskuddsordningen er en nasjonal satsing som gir kommuner økonomisk støtte til å tilby kulturtilbud til eldre. Målet er å gi eldre og sykehjembeboere mulighet til å oppleve kunst og kultur som de kanskje ikke ellers ville hatt tilgang til, og bidra til økt livskvalitet og trivsel.

Hva kan man oppleve med Den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken kan tilby en rekke forskjellige kulturtilbud for eldre og sykehjembeboere. Dette kan være alt fra teaterforestillinger, musikk- og sangopplevelser, utstillinger og kulturelle verksteder, til litteraturformidling og andre kulturtilbud.

Kulturtilbudene tilpasses eldre og sykehjembeboere, og tilpasses deres behov og interesser.

Medvirkning

Nordkapp kommune ønsker innspill og prosjektbeskrivelser fra personer og organisasjoner i kommunen som jobber med kultur og ønsker å bidra til målgruppen. Kommunen vil søke om midler og arbeidet vil bli forankret i kvalitetsreformen "Leve hele livet". Dette er en mulighet for personer og organisasjoner i kommunen til å få støtte til å gjennomføre kulturprosjekter som retter seg mot eldre og andre målgrupper.