Honningsvåg idrettshall

Idrettshallen ligger i Honningsvåg sentrum og har mulighet for en rekke ulike idrettstilbud. Idrettshallen rommer fire garderober med dusj, og det er mulig å dele salen med skillevegger etter behov. 

Friarealet

Friarealet er en mindre innendørs fotballbane under Honningsvåg idrettshall. 

Idrettshallen er stengt i perioden fra 1. juli til 1. september. 

Flerbrukshall

Nordkapp kommune disponerer flerbrukshallen på dagtid, og det er mulig å leie lokalet i denne perioden. Flerbrukshallen inneholder en fotballbane, treningsrom, aktivitetssal og garderober. 

Honningsvåg svømmehall

Honningsvåg svømmehall har et basseng med en lengde på 12,5 meter. Svømmehallen benyttes fast av skolen, barnehage og svømmegruppa. Privatpersoner kan også leie svømmehallen. 

Svømmehallen er stengt i perioden fra 1. juli til 1. september.