Om tjenesten

Ergoterapeuten er kommunens kontaktperson ved behov for hjelpemidler. Dersom det trengs hjelpemidler til varig utlån vil ergoterapeuten kunne bistå deg i å søke på dette fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Nordkapp kommune har i tillegg ansvar for det kommunale hjelpemiddellageret dersom du har et kortvarig behov for hjelpemidler. Kontaktpersoner for kommunalt lager er ergoterapeut eller servicetekniker.

Servicetekniker har ansvar for å kjøre ut hjelpemidler som er søkt på fra hjelpemiddelsentralen, montere de, foreta enkle reparasjoner og gi opplæring i nært samarbeid med ergoterapeut. Servicetekniker er tilgjengelig mandag og torsdag 08.00 til 15.00 samt fredager fra 08.00 til 13.30.