Om tjenesten

Vi tilbyr individuell behandling og opptrening til personer i forbindelse med funksjonshemming, motoriske vansker, sykdom, skade og smerteproblematikk. Det gis også forebyggende veiledning og gruppetilbud, behandling hjemme og sykehjem. Vi kan bidra med blant annet: 

  • Undersøkelser
  • Funksjonsvurderinger/motorisk vurdering
  • Utforming og oppfølging av tiltak
  • Behandling
  • Rehabilitering
  • Gruppetrening
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • Veilede, informere og undervise

Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem.