Vi er stolte av å kunne bidra til å hedre og støtte enkeltpersoner eller grupper som har utmerket seg innenfor kultursektoren i vår region. Enten det er gjennom kunstnerisk talent, frivillig innsats eller andre bidrag til kulturlivet, ønsker vi å gi anerkjennelse og støtte til de som beriker vår felles kulturarv.

Om Kulturprisen

Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet.

Om Kulturstipendet

Kulturstipendet er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktiviteter i Nordkapp kommune.

Hvem kan nominere

Alle har muligheten til å nominere kandidater til både kulturprisen og kulturstipendet. Vi oppfordrer enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, skoler og andre instanser til å delta i nomineringsprosessen. Det er viktig for oss å få inn bredde og mangfold i nominasjonene for å reflektere den varierte kulturlivet i vår kommune.

Hvordan nominerer jeg? 

Nominasjoner til både kulturprisen og kulturstipendet kan sendes inn via vårt elektroniske skjema på kommunens nettside eller ved å fylle ut og levere nominasjonsskjemaer på rådhuset.