Hvem kan stemme ved valg?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Det er mulig å sende inn listeforslag både elektronisk og på papir. Les mer om listeforslag og det å stille til valg i lenken under:

Stille til valg og listeforslag - Valgdirektoratet (ekstern nettside)

På denne siden finner du også lenke til elektronisk innsending av listeforslag. 

Tidligstemming og forhåndsstemming

Tid og sted for tidligstemming og forhåndstemming blir lagt ut på denne siden når det er klart.

Valglokaler på valgdagen

Valglokaler og åpningstider på valgdagen blir lagt ut på denne siden når det er klart. 

Gyldig legitimasjon

Du må legitimere deg når du skal avgi stemme. Gyldig legitimasjon kan være:

  • Pass
  • Bankkort med bilde
  • Nasjonalt ID-kort