Jeg har symptomer på korona, bør jeg teste meg?

Du trenger ikke teste deg for korona. Dersom du har nyoppståtte luftveissymptom bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk.

Dersom du likevel velger å ta en koronatest, bør du fortsatt holde deg hjemme så lenge du er syk, uansett om testen er positiv eller negativ.

Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig og mange teststasjoner vil fortsatt bestå inntil videre dersom du ønsker eller har behov for en test. 

Testing av barn

Det er ikke nødvendig å teste barn som har nyoppståtte luftveissymptomer.

Jeg er nærkontakt til en smittet, bør jeg teste meg?

Du trenger ikke teste deg for korona. Har du luftveissymptom og føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Jeg har testet positivt på en selvtest, hva nå?

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptom bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. 

Det er ikke lengre nødvendig å registrere positiv test eller teste hyppig. 

Hvordan får jeg testen registrert i koronasertifikatet?

Selvtest kan ikke registreres for å få gyldig koronasertifikat. Du må ta en test på teststasjon eller hos helsepersonell for at det skal bli registrert i koronasertifikatet.

Følgende kan trenge en bekreftende test for å få gyldig koronasertifikat:

  • Alle som ikke har fått oppfriskningsdose (3. vaksinedose).
  • Alle som har fått to vaksinedoser og har hatt korona for mer enn 3 måneder siden.
  • Barn under 16 år.

Hvordan bestiller jeg time for koronatest?

Ta kontakt med legekontoret for å ta en antigen hurtigtest eller PCR-test.

Hvor finner jeg resultatet på testen?

Dersom du har mulighet til å logge deg inn på helsenorge.no, får du prøvesvar på din koronatest der så snart prøven er analysert og besvart.

Har du ikke mulighet til å logge deg inn på helsenorge.no, kan det være at enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret på andre måter enn på helsenorge.no, det vil du få beskjed om.

Jeg skal reise, må jeg teste meg?

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende. Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. 

Det er ikke lenger krav om testing i forbindelse med innreise til Norge.

Se mer om reiser her

Hva slags typer tester finnes?

I Norge brukes tre ulike koronatester, PCR-test, antigen hurtigtest eller selvtest.

Selvtest

Det blir i dag i hovedsak brukt selvtest. En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Les mer om selvtest her. 

Antigen hurtigtest 

En antigen hurtigtest er det samme som selvtest, men det er helsepersonell som tar denne testen på deg, for eksempel på en teststasjon.

Prøvesvaret fra en antigen hurtigtest blir registrert på samme måte som ved en PCR-test og du vil få svaret på Helsenorge.no.

PCR-test

Det er kommunene som har ansvar for gjennomføring av PCR-test.  Det er ikke lenger anbefalt at alle med positiv selvtest tar en bekreftende PCR-test. Noen grupper blir anbefalt å ta en bekreftende test. 

Hvor får jeg tak i selvtest?

Kommunen har gjort selvtester gratis tilgjengelig på Narvesen, Shell Nordkapp og turistinformasjonen. Her kan du få med deg en eller to tester dersom du ønsker å teste deg.